ویپ

ویپ یا همان VOIPچیست؟ ویپ VoIP به هر تلفنی گفته می شود که به جای تلفن ثابت سنتی از اتصال ... ادامه مطلب

پشتیبانی شبکه

پشتیبانی شبکه های کامپیوتری چیست؟ در یک مفهوم گسترده، پشتیبانی شبکه با هر چیزی که شبکه کامپیوتری سازمان را در ... ادامه مطلب

امنیت شبکه

امنیت شبکه چیست ؟ امنیت شبکه به اقداماتی که به منظور محفاظت از شبکه های کامپیوتری در برابر حملات داخلی ... ادامه مطلب